T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
SAMSUN ÇARSAMBA HAVALİMANI

​​​​​​

Yeşil Havalimanı

Yeşil Havalimanı

Samsun Çarşamba Havalimanı; SHGM tarafından başlatılan Yeşil Kuruluş ''Green Company'' Projesi kapsamında talep edilen şartları Terminal İşletmeciliği ve Havaalanı İşletmeciliği alanında sağladığından "YEŞİL KURULUŞ (GREEN COMPANY) unvanı almaya hak kazanmış​tır.

Bu sertifika ile SHGM’ce belirlenmiş logoyu kullanma imkânına kavuşmuştur. Ayrıca SHGM’ye ödenecek yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim hakkı tanınmıştır. Daha da önemlisi havalimanımız yeşil kuruluş olmak için gerekli olan koşulları yerine getirerek; çevreye ve insan sağlığına daha uygun hizmet standardına ulaşmıştır.

Yeşil Havalimanı Sertifikasını Görmek için Tıklayın

     

Havalimanımızda Yeşil Kuruluş olmak için yerine getirilen koşullar şunlardır:

 1. Çevre el kitabı ve çevre raporu oluşturulmuştur.
 2. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için firmalarla sözleşme yapılmış olup atıklar verilmiştir.
 3. ÇED Yönetmeliği hükümlerinden muaftır yazısı alındı. (13.09.2011)
 4. Çevre Yönetimi Temel Bilgilendirme-mevzuat-atıklarla ilgili eğitim verilmiştir. (28.10.2011 ve 20.04.2012)
 5. Çevre, çevre kirliliği ve geri dönüşüm konularında eğitim verilmiştir.(20.12.2012)
 6. Çevre Yönetimi konularında eğitim verilmiştir.(19-20.12.2012)
 7. Geri dönüşüm atık kutuları alınmıştır.
 8. UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu) alınmıştır.
 9. Ambalaj Atık Yönetim Planı hazırlanmıştır.(19.09.2013)
 10. ÇGDY (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği) gereği çevre izninin gürültü kontrol ile ilgili hükümlerinden muaftır yazısı alınmıştır.(26.09.2013)
 11. Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.(28.11.2013)
 12. Yeşil Havalimanı Projesi başvurusu yapılmıştır.(28.12.2013)
 13. Arıtma tesisi yenilenmiştir.(19.11.2013)
 14. Hava Sera gazı raporunun hazırlanmıştır. (Karbon Ayak İzi, SGYP ve Uçak Emisyonlarının Hesaplanması İşi)
 15. Havalimanımızda uygun görülen yerlere 1400 ağaç dikilerek peyzaj çalışması yapılmıştır.

 

2012 Yılına Ait Sera Gazı Raporu

İndirmek İçin Tıklayın
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 Yılına Ait Sera Gazı Raporu

İndirmek İçin Tı​klayın

2013 Yılı Sera Gazı Envanteri Doğrulama Açıklaması

İndirmek İçin Tıklayın
-------------------------------------------------------------------------------------------

2014 Yılına Ait Sera Gazı Raporu

İndirmek İçin Tıklayın

2014 Yılı Sera Gazı Beyanı Doğrulama Açıklaması
İndirmek İçin Tıklayın
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 Yılına Ait Sera Gazı Raporu

İndirmek İçin Tıklayın

2015 Yılı Sera Gazı Beyanı Doğrulama Açıklaması
İndirmek İçin Tıklayın
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 Yılına Ait Sera Gazı Raporu

İndirmek İçin Tıklayın

2016 Yılı Sera Gazı Beyanı Doğrulama Açıklaması
İndirmek İçin Tıklayın

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 Yılına Ait Sera Gazı Raporu


 
2017 Yılı Sera Gazı Beyanı Doğrulama Açıklaması

 


 


T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü